ساخت دستگاه بهینه‌ساز انرژی توسط یک مخترع اصفهانی

ساخت دستگاه بهینه‌ساز انرژی توسط یک مخترع اصفهانی

http://www.bananews.ir/دستگاه بهینه‌ساز انرژی توسط یکی از کارمندان ذوب آهن اصفهان طراحی و ساخته شد.

مهدی صالحی، مخترع این دستگاه گفـت: هدف از ساخت این دستگاه، کاهش مصرف انرژی در زمینه‌های مکانیک و وسایل برودتی است. وی افزود: با استفاده از این دستگاه ۱۰ تا ۲۵ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی می‌شود. علاوه بر آن عمر کمپرسور ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. وی کاهش انتشار گاز مضر فرئون و تعمیرات را از دیگر ویژگی‌های دستگاه عنوان کرد.وی هزینه طراحی و ساخت دستگاه مذکور را بالغ بر ۲۰ میلیون ریال با هزار نفر ساعت کار دانست.

 

 

    نظرات