برگزاری جلسه شورای مرکزی نظام مهندسی با ۲ دستور

برگزاری جلسه شورای مرکزی نظام مهندسی با ۲ دستور


جلسه نوبت عصر شوراى مرکزی نظام مهندسی ساختمان به ریاست مهندس احمد خرم بعدازظهر روز سه شنبه ۲۴ تیرماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، جلسه نوبت عصر شوراى مرکزی نظام مهندسی ساختمان بعدازظهر روز سه شنبه ۲۴ تیرماه به ریاست مهندس احمد خرم و با حضور اکثریت اعضا در محل شورای مرکزی برگزار شد.

در این جلسه بازنگری نظام نامه ها و شیوه نامه های شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بحث و بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی دستور کار دیگر جلسه شورای مرکزی بود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات