بررسی بودجه ۹۹ در جلسه نوبت صبح شورای مرکزی

بررسی بودجه ۹۹ در جلسه نوبت صبح شورای مرکزی


جلسه نوبت صبح روز سه شنبه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان با حضور اکثریت اعضا در محل این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، جلسه نوبت صبح روز سه شنبه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان با حضور اکثریت اعضا با دستور کار ادامه بحث و بررسی بودجه سال 99 در محل این سازمان برگزار شد.

در این جلسه اعضا به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود درباره بودجه 99 پرداختند.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات