کمیسیون های تخصصی بدور از حواشی مباحث تخصصی را دنبال کنند

کمیسیون های تخصصی بدور از حواشی مباحث تخصصی را دنبال کنند

کمیسیون های تخصصی بدور از حواشی مباحث تخصصی را دنبال کنند

مهندس مقومی در جلسه ای با حضور روسا و دبیران کمیسیون های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار داشت: افرادی که به عنوان اعضای کمیسیون های تخصصی سازمان از سوی هیات مدیره برگزیده شده اند، افراد با تجربه و مورد وثوق رشته خود هستند.


وی بیان داشت: از کمیسیون های تخصصی به عنوان بازوان هیات مدیره انتظار می رود در حل مشکلات ؛سازمان را یاری دهند و بدور از هرگونه حاشیه موضوعات تخصصی را مورد پیگیری قرار دهند.


رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: برگزاری جلسات فصلی بین گروه های تخصصی و با حضور هیات مدیره سازمان برای بررسی موضوعات مختلف ضروری به نظر می رسد که امیدواریم در این دوره بتوان جلسان هم اندیشی را برگزار کرد.


وی با اشاره به فعالیت های گروه های تخصصی در دوره های گذشته ابراز داشت: برخی از گروه های تخصصی اقدامات و فعالیت های خوبی در گذشته داشته اند و تهیه و تدوین برخی از دستورالعمل ها و ، ضوابط و نظام نامه از سوی آنان به شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ارسال و در استانهای دیگر نیز ملاک عمل قرار گرفته است.


مقومی گفت: انتظار می رود به موضوعاتی که از سوی هیات مدیره سازمان برای اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون های تخصصی ارجاع داده می شود در اسرع وقت پاسخ داده شود تا بتوان از این نظرها در تصمیم گیری ها بهره برد.


رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از راه اندازی سایت جدید سازمان در روزهای آینده نیز خبر داد و افزود: در سایت جدید سازمان، پیش بینی فضایی برای برقراری ارتباطی دو سویه بین اعضا و کمیسیون های تخصصی دیده شده است.

در ادامه نیز تعدادی از روسا و دبیران کمیسیون های تخصصی به ارائه نظرها و پیشنهادهای خود پرداختند.

کمیسیون های تخصصی بدور از حواشی مباحث تخصصی را دنبال کنند

کمیسیون های تخصصی بدور از حواشی مباحث تخصصی را دنبال کنند

کمیسیون های تخصصی بدور از حواشی مباحث تخصصی را دنبال کنند

کمیسیون های تخصصی بدور از حواشی مباحث تخصصی را دنبال کنند

کمیسیون های تخصصی بدور از حواشی مباحث تخصصی را دنبال کنند

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات