اعضای کمیته آموزش، پژوهش، کمیته های مشورتی آموزش و هیات رئیسه گروه های تخصصی سازمان

پس از برگزاری اولین جلسه کمیسیون های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، انتخابات هیات رئیسه در دستور کار قرار گرفت که نتایج در رشته های مختلف به شرح اعلام می شود.

اعضای هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی


در رشته عمران آقای مهندس حسین شهاب نیا رئیس ، آقای مهندس حسین نادری نائب رئیس و آقای مهندس محسن شعبانی به عنوان دبیر این کمیسیون تخصصی انتخاب شدند.


در رشته معماری نیز آقای دکتر محمود روحانی رئیس ، آقای مهندس افشین وفائی منش نائب رئیس و آقای مهندس مهدی قلیچ خانی فر به سمت دبیری انتخاب شدند.


در رشته برق نیز پس از برگزاری انتخابات داخلی آقای دکتر سیدمحمد شریعتمدار، آقای مهندس محمد رحیمی و آقای مهندس محمدرضا صمدی عصار به ترتیب به سمت های رئیس ، نائب رئیس و دبیری این کمیسیون تخصصی انتخاب شدند.


آقای مهندس داود بیطرفان رئیس ، آقای مهندس حسین توحیدیان  نائب رئیس و خانم مهندس مریم عباسی نژادبه عنوان دبیر کمیسیون تخصصی رشته مکانیک برگزیده شدند.

انتخابات داخلی کمیسیون تخصصی شهرسازی نیز برگزار شد و آقای مهندس سیدمجید فارغیان قمی به سمت رئیس ، آقای مهندس احمد مهدی دوست به سمت نائب رئیس و خانم دکتر مهسا مستقیم به سمت دبیری این کمیسیون انتخاب شدند.

اعضای کمیسیون تخصصی نقشه برداری نیز آقای مهندس روح اله فراهانی، خانم مهندس ناهید قاسمی دستگردی و خانم مهندس فرشته نائینی را به ترتیب به عنوان رئیس، نائب رئیس و دبیر انتخاب کردند.

اعضای کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم


با توجه به انتخاب اعضای کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم توسط هیئت مدیره، اسامی ایشان نیز بدین شرح اعلام می گردد.


آقای مهندس احمدرضا اجتهادی (رشته عمران) رئیس ، آقای دکتر حسام الدین عرب بافرانی (رشته برق) نائب رئیس، آقای مهندس محمود سربندی فراهانی (رشته عمران) ، خانم دکتر زهرالسادات حسینی (رشته معماری)، آقای دکتر کمیل حسین پور (رشته مکانیک) از اعضای کمیته آموزش می باشند.


همچنین آقای دکتر مهدی سعادت فر (رشته مکانیک)  به عنوان رئیس ، آقای دکتر روح اله بختیاری دوست (رشته عمران) و خانم مهندس فرزانه صالحی کوسالاری (رشته معماری) اعضای کمیته پژوهش سازمان می باشند.

اعضای کمیته های مشورتی آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم


با توجه به تدوین نظامنامه کمیته های مشورتی سازمان در رشته های مختلف، اسامی اعضای کمیته های مشورتی آموزش نیز به شرح ذیل می باشد.


آقای مهندس محمد فلاح اصل، آقای مهندس علی زارعی، خانم مهندس مهزاد حدادپور در رشته عمران ، آقای مهندس علی زاهدی ، آقای مهندس علی درامامی ، آقای مهندس سیدرسول آقاسیدهاشم و آقای مهندس علی هدایتی در رشته برق، آقای مهندس حسین خسروی فرد ،آقای مهندس سیدحسین حسنی    ،آقای مهندس علی فدایی،آقای مهندس هادی رکوعی و آقای مهندس جواد خان محمدی در رشته مکانیک ، خانم مهندس ندا اسدالهی ، خانم مهندس لیلا ارام و آقای مهندس محسن هنرور در گروه معماری و شهرسازی از اعضای کمیته های مشورتی آموزش سازمان می باشد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات