همکاری دوجانبه استان های قزوین و زنجان برای افزایش ضریب حفاظتی حیات وحش در مناطق

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، حسن عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: به منظورتحقق اصل ۵۰ قانون اساسی و قوانین و مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون شکار و صید، استفاده بهینه از تجهیزات وامکانات سازمان به صورت مشترک، تفاهم نامه بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین و اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان به امضا رسید.

وی تصریح کرد: هدف از انعقاد این تفاهم نامه ارتقاء همکاری فی مابین، استفاده از تجهیزات حفاظتی با رویکرد افزایش ضریب حفاظت مناطق و زیستگاههای حیات وحش، پایش شبانه روزی عرصه های طبیعی استان با هدف جلوگیری از تخریب و شکار وصید غیر مجاز استان، اطفاءحریق، مقابله با ورود دام غیر مجاز از مرزهای دو استان و انجام فعالیتهای مشترک که منجر به افزایش ضریب حفاظتی در مناطق می شود.

عباس نژاد با تاکید بر اینکه معمولا در مرزهای مشترک استان ها یا مسیر گدار حیات وحش میزان آسیب بیشتر است، ادامه داد: زمینه همکاری های مشترک برای استقرار پاسگاه های محیط بانی در مرز های مشترک، اطلاع  رسانی سریع در زمینه تخلفات و بیماری حیات وحش، استفاده از امکانات هردواستان برای اطفاءحریق، همکاری پیرامون پروژه ها ی پژوهشی تحقیقاتی، نظارت بر اجرای طرح های دام و مرتع، آموزش جوامع محلی برای حفظ تنوع زیستی، همکاری در حفظ منابع آبی، جلوگیری از تخلفات شکار وصید از دیگر اهداف انعقاد تفاهم نامه است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات