۸ ساعت فعالیت روزانه برای تاکسیرانان الزامی است

۸ ساعت فعالیت روزانه برای تاکسیرانان الزامی است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات