بررسی عملکرد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب شهرستان مشگین شهر

با حضور مدیر امور منابع آب شهرستان مشگین شهر، رئیس گروه و نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل عملکرد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب شهرستان مشگین شهر بررسی شد.

مدیر امور منابع آب شهرستان مشگین شهر در این جلسه بر اهمیت گشت زنی و نظارت بر برداشت آب سطحی و کنترل انهار  و آمار برداری از منابع آب و جمع آوری اسناد و اعلام به موقع گزارش تخلفات بصورت روزانه به مدیریت شهرستان از طرف نیروهای گشت و بازرسی تاکید کرد.

مهندس ارسلان فرجی با اشاره به شروع فصل گرما و بالا رفتن نیاز آبی در تمامی بخش های منابع آب شهرستان اضهار داشت: اکیپ های گشت و بازرسی باید بطور شبانه روزی مسایل مختلف منابع آب در سطح شهرستان را رصد کنند.

مهندس رحمت سلیمی، رییس گروه طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل نیز در ادامه بر لزوم مستندسازی از منابع آبی بازدید شده و برخورد با متخلفین در حوزه منابع آب سطحی و زیر زمینی اشاره و جهت نیل به اهداف، نسبت به همسویی گشت و بازرسی در انجام وظایف محوله با مدیریت امور منابع آب  شهرستان شد.

مهندس داور بستام، نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل نیز در این جلسه بر تعهد شرکت مبنی بر انسداد چاههای غیرمجاز  در لیست MCDM و هم چنین تلاش برای نصب کنتورهای حجمی هوشمند  و حجمی مکانیکی براساس اهداف تعیین شده طبق اخرین دستور العمل ابلاغی  شرکت مدیریت منابع اب ایران شد  و خواستار همکاری تمامی اعضای اکیپ با مدیریت جدید در جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده گردید.

در ادامه مدیر امور منابع آب شهرستان مشگین شهر به همراه رئیس گروه و نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای با رئیس دادگستری شهرستان مشگین شهر دیدار کردند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات