برگزاری اولین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت در شرکت آب منطقه ای...

اولین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت در سال جاری در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرعامل شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، این جلسه در راستای بررسی عملکرد شرکت در زمینه اقدامات مرتبط با نقشه راه نظام تحول اداری، با حضور معاون منابع انسانی و رئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیرعامل، معاونین و دبیران کمیته های پنج گانه نظام تحول اداری شرکت برگزار شد .

در این جلسه گزارش اقدامات در زمینه عملکرد کمیسیون و کمیته های نظام تحول اداری در سه سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و همچنین عملکرد مطلوب شرکت در زمینه تکریم ارباب رجوع با محوریت ارائه خدمات الکترونیک گزارش شد .

حیدر فتح زاده، معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، بر اهمیت انجام اقدامات ارتقای بهره وری، بهبود نظام مدیریت دانش و لزوم دست یافتن به اهداف بالاتری از سطح رضایت ارباب رجوع تأکید نمود .

الهام قاسمی، رئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای عملکرد مطلوب در زمینه تحول اداری در سال جاری، بر مواردی چون تحقق اهداف استراتژیک شرکت، تحقق برنامه های مرتبط با مدیریت سبز و اجرایی کردن کامل دستورالعمل های انتخاب و انتصاب مدیران و دریافت گواهینامه شایستگی آنها تاکید نمود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات