رئیس کمیته تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت آب منطقه ای...

طی حکمی به امضای مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، قاسم سلطانزاده، معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی با حفظ سمت به عنوان رئیس کمیته تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، طی حکمی به امضای مهندس یوسف غفارزاده، مدیرعامل این شرکت، قاسم سلطانزاده، معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی با حفظ سمت به عنوان رئیس کمیته تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی منصوب شد.

بر اساس این حکم دبیر و سایر اعضای این کمیته به شرح زیر منصوب شدند:

- ابوالفضل رئیسی، معاون طرح و توسعه به عنوان عضو

- مجتبی جلیل زاده، معاون حفاظت و بهره برداری، به عنوان عضو

-جلیل صابرپور، مدیرمالی و ذیحسابی، به عنوان عضو

- علی خدادی، ذیحساب طرح های عمرانی، به عنوان عضو

- احد مرادی، رئیس گروه حسابرسی داخلی، به عنوان عضو و دبیر

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات