برگزاری آگهی مناقصه برای شبکه دسترسی در پاکدشت و اصلاح معابر قلعه کهریزک

برگزاری آگهی مناقصه برای شبکه دسترسی در پاکدشت و اصلاح معابر قلعه کهریزک

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران ؛ خلیل محبت خواه گفت: اصلاح و ساماندهی و ارتقای شبکه دسترسی درشهرستان پاکدشت و بهسازی و اصلاح معابر قلعه کهریزک عنوان مناقصه تک مرحله ای است که در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شده است.

لازم به ذکر است تمام مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ضمن دعوت از پیمانکاران برای حضور در این منقصه گفت: آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهادات به دبیرخانه مناقصه گزار ( اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) ساعت 12 روز چهاردهم مردادماه 1399 است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات