دو ابلاغ سرپرستی درحوزه شهرستانهای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

دو ابلاغ سرپرستی درحوزه شهرستانهای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران طی ابلاغ های جداگانه محسن محمد زاده را به سمت سرپرستی مدیریت حوزه راه و شهرسازی غرب تهران (شهریار-قدس-ملارد) و مجتبی صادقی را به سمت سرپرستی راه و شهرسازی حوزه جنوب تهران |(ری-پاکدشت)منصوب کرد.

در متن این ابلاغ ها آمده است: با عنایت به تجارب، تخصص و تعهد آقایان به موجب این ابلاغ ها به عنوان سرپرست حوزه های غرب و جنوب تهران در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران منصوب می شوید تا زیر نظر مستقیم اینجانب انجام وظیفه نمائید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات