قانون عضویت ایران درمجموعه مدارک تحقیقات حمل ونقل بین‌المللی ابلاغ شد

قانون عضویت ایران درمجموعه مدارک تحقیقات حمل ونقل بین‌المللی ابلاغ شد

http://www.bananews.ir/رئیس جمهوری قانون عضویت ایران در'مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی' که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،براساس این قانون، به دولت اجازه داده می شود در 'مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی' عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوطه اقدام کند.

'مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی' یک پایگاه داده های فهرست مراجع تحقیقات حمل و نقل است که شامل بیش از ۳۰۰ هزار مرجع کتابخانه ای در زمینه تحقیقات حمل و نقل در کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه است.

بر این اساس، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، مالک پایگاه داده های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی است که در چارچوب برنامه تحقیقات جاده ای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه با همکاری اعضای آن تشکیل شده است.

امکان انتشارگسترده اطلاعات سازمان خود در سراسر جهان، دسترسی به اطلاعات منتشر شده کشورهای عضو و شبکه سازی منافع با سازمان های عضو پایگاه داده های مجموعه مدارک در سراسر جهان ، از مزایای عضویت در این مجموعه است.

عضویت در پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی برای تمامی کشورهای عضو و غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، ‌آزاد است، ضمن اینکه تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

بر اساس این قانون، عضو پایگاه داده های مجموعه مدارک تحقیقات بین المللی، موسسه یا سازمان ملی است که از طرف کشور متبوع خود معرفی شده است و یک کشور می تواند چند عضو را معرفی کند.

پایگاه داده های مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی منعکس کننده تحقیقات حمل و نقلی ۲۳ کشور است.

 

 

    نظرات