اجرای 3200 مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در استان هرمزگان/ افزایش 800 مگاواتی ظرفیت تولید برق استان تا پیش از پیک سال آینده

اجرای 3200 مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در استان هرمزگان/ افزایش 800 مگاواتی ظرفیت تولید برق استان تا پیش از پیک سال آینده

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات