لزوم تمرکز فعالیت بانکی به سمت سودآوری پایدار

لزوم تمرکز فعالیت بانکی به سمت سودآوری پایدار

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: سال ۱۳۹۹، سال تثبیت سودآوری پایدار و افزایش سهم بازار منابع بانک صادرات ایران است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات