ترانزیت فرآوردی‌های غیرنفتی ۴۴ درصد کاهش یافت

ترانزیت فرآوردی‌های غیرنفتی ۴۴ درصد کاهش یافت

وی ادامه داد: این میزان نسبت به دوره مشابه سال قبل که به میزان ۷۷ میلیون تن بوده است، رقمی حدود ۳۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات