سکونت ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور در بافت‌های فرسوده

سکونت ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور در بافت‌های فرسوده

http://www.bananews.ir/بافت‌های فرسوده۲۰ درصد فضای شهری کشور را تشکیل داده‌اند که ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور در این مناطق سکونت دارند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجید کیانپور در حاشیه بازدید از بافتهای فرسوده برخی مناطق کرج گفت:امسال در برنامه بهسازی بافت‌های فرسوده ۱۵۰ هزار واحد مسکونی قرار گرفته که نسبت به سال گذشته بیش از دوبرابر افزایش داشته است.

وی ناپایداری، نفوذ ناپذیری، عرض کم معابر، ریزدانگی را از شرایط بافت‌های فرسوده دانست که انجام خدمات شهری را در این مناطق دشوار می سازد.

کیانپور خاطر نشان کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه تکالیف سنگینی بر عهده شهرداری ها گذاشته شده است که بر اساس آن هر سال باید ۱۰ درصد بافت‌های فرسوده کشور نوسازی و بهسازی شوند که تحقق این امر مستلزم همکاری دستگاه‌های مربوط با شهرداری ها است.

وی در ادامه افزود: علاوه بر اقدامات دولت در این زمینه باید زمینه همکاری بخش خصوصی و مردم برای رسیدن به این هدف مهیا شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعطای تسهیلات بانکی ارزان را یکی از راه های مشارکت بیشتر مردم در این زمینه اعلام کرد.

کیانپور در ادامه سکونت های غیر رسمی در کشور را ۴۴ هزار هکتار اعلام کرد که در۶۰ شهر کشور پراکنده شده‌اند که همگی بیش از ۱۵۰ هزار نفر جمعیت دارند و بافت‌های فرسوده۲۰ درصد فضای شهری کشور را تشکیل داده‌اند که۳۰ درصد جمعیت شهری کشور در این مناطق سکونت دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ساماندهی این سکونتگاه‌ها را یکی از برنامه های اساسی دولت در برنامه پنجم توسعه دانست و گفت : در سال ۸۴ هزار هکتار از بافت های فرسوده کشور بهسازی شد و در پایان برنامه چهارم توسعه این میزان به ۳ هزار و۵۰۰ هکتار رسید و اکنون که تنها هشت ماه از آغاز برنامه پنجم توسعه می گذرد به تنهایی ۹۰۰ هکتار از بافت های فرسوده موجود بهسازی شده است.

 

 

    نظرات