تودیع فرمانده بسیج پایگاه مقاومت اداره کل و اعطا حکم فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج ولایت به مهندس محبت...

تودیع فرمانده بسیج پایگاه مقاومت اداره کل و اعطا حکم فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج ولایت به مهندس محبت...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات