افزایش سرانه فضاهای سبز و بهینه سازی سازی سیما و منظر شهری+کلیپ

افزایش سرانه فضاهای سبز و بهینه سازی سازی سیما و منظر شهری+کلیپ

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات