جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان تفرش

جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان تفرش

پیگیری مصوبات جلسه قبل،ارائه گزارش شهرداری ،بخشداری، نیروی انتظامی وراهداری ازاقدامات انجام شده مصوبات جلسه قبل،گزارش ازبرخورد با تخلیه کنندگان زباله ونخاله های ساختمانی،گزارش شهرداری درخصوص اقدامات صورت گرفته درسایت دفن پسماند،گزارش جهاد کشاورزی ازاقدامات انجام شده درپیشگیری ازآلودگی های ثانویه کشت محصولات جالیزی با پلاستیک،هماهنگی وبرنامه ریزی درخصوص ساماندهی نخاله های ساختمانی روستای نقوسان وتعیین محل تخلیه نخاله های ساختمانی توسط دهیاری روستا،هماهنگی وبرنامه ریزی درخصوص مدیریت پسماندهای خانواده های مبتلا به بیماری کرونا و دفن اموات بیماران مبتلا به کرونا درشهرستان،انتقال پسماند عفونی شهرستان به محل پردازش براساس دستورالعمل صادره ازمهمترین موضوعات مطرح شده درجلسه کارگروه پسماند شهرستان تفرش بود که مورد بحث وتبادل نظراعضاء قرار گرفت وتصمیمات لازم درخصوص هریک ازمسائل مطرح شده اتخاذ گردید.

IMG_2020072023250IMG_2020072018150

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفرش

  منبع خبر

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش یک شهرداری در شهر تفرش می باشد

   نظرات