بهترین شهرهای آمریکا برای خرید مسکن

، هزینه زندگی، نرخ مالکیت خانه در شهر، ثبات میان مدت قیمت‌ها و متوسط درآمد ساکنان شهرهای مختلف تهیه شده است. متوسط قیمت مسکن تا نیمه دوم سال ۲۰۲۰: ۲۷۳ هزار و ۳۲۹ دلار متوسط قیمت مسکن تا نیمه دوم سال ۲۰۲۰: ۳۳۴ هزار و ۷۰۰ دلار متوسط قیمت مسکن تا نیمه دوم سال ۲۰۲۰: ۴۲۶ هزار و ۵۰۰ دلار متوسط قیمت مسکن تا نیمه دوم سال ۲۰۲۰: ۲۹۱ هزار و ۸۰۰ دلار متوسط قیمت مسکن تا نیمه دوم سال ۲۰۲۰: ۲۸۸ هزار و ۶۰۰ دلار

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات