کمیته راهبری طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی استان یزد با...

.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد کمیته راهبری طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی استان با بررسی موضوعاتی از قبیل ساماندهی پرسنل گشت و بازرسی مطابق با الزامات بالا دستی؛ نحوه اخذ و هزینه کرد خسارات وارده به آبخوان در قالب پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی؛ نحوه تامین تجهیزات طرح تحویل حجمی و تعیین تکلیف اقدامات دبیرخانه ای و پاسخگویی به متقاضیان در ادارات منابع آب شهرستان ها برای برون سپاری کامل پروژه گشت و بازرسی برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.


لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات