کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در شرکت آب منطقه ای یزد...

بیست و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در شرکت آب منطقه ای یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این جلسه که با موضوع «حقوق شهروندی» برگزار شد؛ ضمن مرور مستندات قانونی مرتبط با حقوق شهروندی، گزارش وضعیت فعلی شرکت در اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.


لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات