خط 63 كيلوولت رشت يك -شهيد مقدم برقدار شد

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي گيلان، « مهران صدر ممتاز » در خصوص علت خروج اين خط از مدار گفت: به دليل اينكه خط 63 كيلوولت رشت يك -شهيد مقدم در سال 1349 به بهره برداري رسيده است و با توجه به عمر هادي هاي اين خط كه از پنجاه سال گذشته است، دليل اصلي پارگي سيم، مربوط به پيري سيم اين خط مي تواند باشد.
وي افزود: همچنين با توجه به اينكه اين خط در محل حادثه با خطوط 20 كيلوولت متقاطع بوده، امكان آسيب ديدگي هادي فاز خط 63 كيلوولت در برخورد با هادي هاي فاز خط 20 كيلوولت در زمان برف وجود داشته است كه اين يكي ديگر از عوامل پارگي سيم خط مي تواند باشد كه اين گونه آسيب ديدگي ها در زمان پيك بار شبكه خود را نشان مي دهد.
صدر ممتاز در خصوص اهميت خط رشت يك -شهيد مقدم گفت: تامين بار ترانس سيار جانبازان به ميزان به 20 مگاوات ( بار مصرفي خيابان هاي رسالت و فلسطين و بلوار مدرس و ميدان جانبازان و بخشي از آج بيشه) و تامين بار ترانس 3 پست شهيد مقدم، عضدي و معلم به ميزان 20 مگاوات(بار مصرفي محله ديانتي و پارك ملت و بخشي از خيابان تختي و بخشي از خيابان خرمشهر) از جمله وظايف مهم اين خط است.
رئيس اداره تعميرات خطوط در خصوص اقدامات انجام شده جهت تعمير و برقدار كردن خط گفت: با بررسي هاي انجام شده توسط اكيپ هاي اجرايي، محل عيب در بلوار مدرس، محل تقاطع جاده مشخص شد. با توجه به اينكه محل عيب با جاده اصلي متقاطع بوده و همچنين با دو خط مهم 20 كيلوولت تقاطع داشت، سريعا با استفاده از چهار دستگاه جرثقيل و بالابر و با همكاري بسيار خوب همكاران شركت توزيع نيروي برق گيلان، عيب خط برطرف و خط برقدار شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات