بازدید مهندس میرشفیع، رییس انجمن خیرین راهساز ، مهندس جوانمردی ، عضو انجمن خیرین راهساز و مهندس نژاد...

بازدید مهندس میرشفیع، رییس انجمن خیرین راهساز ، مهندس جوانمردی ، عضو انجمن خیرین راهساز و مهندس نژاد...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات