اجرای روش های غیرشیمیایی برای کنترل آفات موجود در سطح فضای سبز

اجرای روش های غیرشیمیایی برای کنترل آفات موجود در سطح فضای سبز

اجرای روش های غیرشیمیایی برای کنترل آفات موجود در سطح فضای سبز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، علی اکبر انتظام خاطرنشان کرد: گیاهان در مراحل رشد خود در معرض حمله بسیاری عوامل زنده و غیرزنده قرار می‌گیرند که مهم ترین گام در کنترل خسارت، پیش آگاهی و شناسایی به موقع فعالیت این عوامل و سپس مدیریت اجرای به موقع و موثر روش های کنترل می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه در راستای کاهش مخاطرات زیست محیطی طی چندسال اخیر، پیاده سازی روش های کنترل غیرشیمیایی در فضای سبز شهری جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده، افزود: با توجه به اولویت کاهش سموم در محیط شهری هرساله با استفاده از سایر روش های کنترل جایگزین روش شیمیایی درفضای سبز می‌باشد.

وی اضافه کرد: این روش‌ها شامل استفاده از ترکیباتی با پایه گیاهی و دارای خواص حشره کشی بعنوان جایگزین روش‌های پرخطر وقدیمی، کاهش جمعیت آفات با نصب تله های حشره گیر و کارت‌های چسبنده، اجرای روش‌های کنترل مکانیکی در خصوص آفاتی همچون نرم تنان، جوندگان، آفات سرشاخه خوار ، استفاده از ترکیبات بیولوژیک همچون Bt و... می‌باشد.

سرپرست اداره کل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد ادامه داد: در همین راستا از سال گذشته و باهدف توسعه ومعرفی روش‌های کنترل غیرشیمیایی آفات وبیماری های فضای سبز شهرمشهد، بوستان های الگویی تحت عنوان «بوستان سبز » و باهدف حفظ فضای سبزی بدون استفاده ازسموم راه اندازی گردیده است.

انتظام یادآور شد: طی سال جاری نیز ۶ بوستان شامل بوستان پردیس، بوستان بلال، بوستان گلسار، بوستان زکریا، بوستان جنگلی وکیل آباد و بوستان فدک، به عنوان بوستان‌های سبز انتخاب و با نظارت مستقیم کارشناسان گیاه پزشک درحال نگهداری و پیاده سازی روش‌های مدنظر جهت کنترل عوامل خسارت زا می‌باشد.

لازم به ذکر است: بوستان سبز به بوستان‌هایی گفته می‌شود که هیچ گونه روش‌ شیمیایی برای از بین بردن آفات در آن استفاده نمی‌شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات