بازدید دوره ای و کنترل مصرف بخش صنعت، کشاورزی و صنایع وابسته در...

رئیس اداره منابع آب شهرستان نیر از بازدید دوره ای خود و کارشناسان منابع آب شهرستان به منظور کنترل مصرف بخش صنعت، کشاورزی و صنایع وابسته در شهرستان نیر خبر داد.

مهندس رضا سلیمی گفت: به منظور کنترل مصرف چاههای بخش صنعتی، خدمات، صنایع وابسته به کشاورزی از تعدادی منصوبات انجام گرفته جهت نصب ادوات کنتور هوشمند بازدید صورت گرفت .

وی افزود: حدود ۹۵ درصد چاه‌های واقع در شهرستان مجاز بوده و دارای پروانه بهره برداری و مجاز تلقی می شوند و کلیه چاه ها توسط اکیپ گشت و بازرسی بازدید و کنترل منصوبات و ثبت تخلف می گردند .

مهندس سلیمی تصریح کرد: ماموران گشت و بازرسی در هر نقطه از شهرستان که با تخلف آبی مواجه شوند، با توجه به مفاد روشن قانون توزیع عادلانه آب و هماهنگی که با دادگستری شهرستان انجام شده است با اخذ دستور قضایی در کمترین زمان نسبت به رفع تخلف اقدام می نمایند.

رئیس اداره منابع آب شهرستان نیر اظهار داشت: برای جلوگیری از اضافه برداشت و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و اجرای مفاد طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، اقدام به الزام واحد‌های صنعتی، تولیدی، خدمات و کشاورزی به نصب کنتور بر سر چاه مذکور کرده است و در آینده‌ای نزدیک با همکاری همه بهره برداران شهرستان، این موضوع به ثمر خواهد رسید .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات