اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح تخصیص قیر رایگان

اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح تخصیص قیر رایگان

در شرایطی کلیات اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان برای آسفالت راه های روستایی و طرح های شهری به تصویب رسید که مخالفان معتقد بودند این طرح فسادآور است و رانت ایجاد می کند و در مقابل تاکید موافقان این بود که با این کار می توان وضعیت روستاها را بهبود بخشید، وظیفه مقابله با فساد هم با دستگاه های نظارتی است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات