تصویب کلیات اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان برای روستاها

تصویب کلیات اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان برای روستاها

نمایندگان مجلس با کلیات اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان به روستاها و راه های شهری موافقت کردند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات