بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای قزوین-کرج، ساوه-تهران، تهران-پاکدشت /ترافیک نیمه‌سنگین در محور کرج- چالوس

بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای قزوین-کرج، ساوه-تهران، تهران-پاکدشت /ترافیک نیمه‌سنگین در محور کرج- چالوس

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات