تکلیف حق مسکن کارگران چه می شود؟

مقامات کارگری تاخیر در تصویب مصوبه افزایش حق مسکن با توجه به حضور سه وزیر کابینه در جلسه شورای عالی کار را موجه نمی‌دانند و می‌گویند با توجه به وضع معیشت خانوارهای کارگری، تصویب مصوبه در هیات وزیران کمک میکند تا بخش اندکی از هزینه‌های مسکن و اجاره بهای کارگران جبران شود؛ آنها تاکید دارند که معوقات کمک هزینه مسکن هیچ سالی نبوده که به کارگران پرداخت نشده باشد و این مبلغ از فروردین امسال باید محاسبه و پرداخت شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات