جلسه پیگیری جذب اعتبارات پروژه های اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری با حضور سید عبدالمجید نژا...

جلسه پیگیری جذب اعتبارات پروژه های اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری با حضور سید عبدالمجید نژا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات