دیدار مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان و معاونین املاک و حقوقی و توسعه مدیر...

دیدار مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان و معاونین املاک و حقوقی و توسعه مدیر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات