برگزاری جلسه آموزش سامانه طرح اقدام ملی روز چهارشنبه 1 مرداد ماه 99

برگزاری جلسه آموزش سامانه طرح اقدام ملی روز چهارشنبه 1 مرداد ماه 99

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات