نصب پنج هزار پلاک منازل در سطح شهر مشهد

نصب پنج هزار پلاک منازل در سطح شهر مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات