عملیات اجرایی احداث پردیس تئاتر شهر به سرعت در حال انجام است

عملیات اجرایی احداث پردیس تئاتر شهر به سرعت در حال انجام است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات