پایش و شناسایی نقاط آلوده در مکان های حساس در راستای کاهش شدت صوت

پایش و شناسایی نقاط آلوده در مکان های حساس در راستای کاهش شدت صوت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات