نصب30 دستگاه کنتور حجمی و هوشمند بر روی چاهها در سطح شهرستان گرمی...

نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل در جلسه مشترک با رئیس و کارکنان اداره منابع آب گرمی گفت: امسال30 دستگاه کنتور حجمی و هوشمند بر روی چاههای کشاورزی ، صنعتی و خدمات در سطح شهرستان گرمی نصب می شود.

مهندس داور بستام با یاد آوری شرح وظایف اکیپ های گشت و بازرسی  نسبت به انجام گشت زنی های مستمر توسط اکیپ های گشت و بازرسی و  بازدید از منابع آبی موجود در سطح شهرستان تاکید کرد.

وی تصریح کرد: بمنظور حفاظت کمی و کیفی از منابع آبی منطقه، اکیپ های گشت و بازرسی باید به تکالیف  خود در همین راستا از جمله انسداد چاههای غیر مجاز ثبت شده در سامانه Mcdm اقدام کند.

مهندس بستام جلوگیری از تصرفات به بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها را در راستای حفظ حقوق بیت المال از اولویت های شرکت دانست و نسبت به شناسایی تخلفات منابع  آب سطحی و مراکز آلاینده جهت برخورد قانونی تاکید کرد.

نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل همچنین بر تعیین تکلیف و ساماندهی پرونده چاههای دارای مجوز حفر صادره از برنامه چهارم و پنجم توسعه که تاکنون  اقدام به اخذ بهره برداری ننموده اند تاکید کرد .

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی گزارشی از وضعیت منابع آبی این شهرستان و اقدامات اجرایی و برنامه های این اداره در جهت تحقق اهداف طرح احیاء و تعادل بخشی ارائه کرد .

مهندس رضا بدرزاده با بیان مشکلات موجود در اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی شهرستان گفت: با توجه به گستردگی حوزه جغرافیایی شهرستان و پراکندگی منابع آبی در شهرستان، وجود یک کارشناس حقوقی مقیم جهت پیگیری پرونده های حقوقی و قضایی اداره را از ضروریات و نیازهای اساسی شهرستان عنوان کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات