آغاز عملیات اجرایی آسفالت نوارهای حفاری معابر کوی غفار نصیری توسط شهرداری خرمشهر

آغاز عملیات اجرایی آسفالت نوارهای حفاری معابر کوی غفار نصیری توسط شهرداری خرمشهر

آغاز عملیات اجرایی آسفالت نوارهای حفاری معابر کوی غفار نصیری توسط شهرداری خرمشهر

عملیات اجرایی آسفالت نوارهای حفاری معابر کوی غفارنصیری ....

چهارشنبه ١ مرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات