چهاردهمین جلسه کارگروه استقرار میزخدمت در شرکت آب منطقه ای یزد...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد در این جلسه ضمن مرور وضعیت اجرای مصوبات جلسه قبل، گردش کار ارائه خدمات در میزخدمت و گزارش ارزیابی وضعیت ارائه خدمات در میزخدمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات