جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های جبران خسارت سیل در تاسیسات آبی...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های جبران خسارت سیل در تاسیسات آبی استان زنجان بصورت ویدئو کنفرانس با مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مهندس افشاری مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ،مهندس باقری ،معاون حفاظت و بهره برداری ،مدیران و کارشناسان ذیربط شرکت آب منطقه ای زنجان بصورت ارتباط ویدئو کنفرانسی با شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد،در خصوص میزان اعتبار ابلاغی ،اعتبار تخصیص یافته و  پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های   تغذیه مصنوعی و سدهای مخزنی شرکت آب منطقه ای زنجان گفتگو و تبادل نظر شد .

مهندس افشاری با ارائه گزارش عملکرد پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های تغدیه مصنوعی و راههای دسترسی سدهای مخزنی،نسبت به اتمام عملیات اجرایی و تکمیلی پروژه ها تا قبل از پایان شهریور ماه سالجاری ابراز امیدواری کرد .

وی از جذب کل اعتبار ابلاغی پروژهای مذکور و کارسازی آنها جهت پرداخت به پیمانکار خبر داد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات