کلنگ ساخت‌ نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد به زمین زده شد

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات