آگهی دعوت عمومی از بخش خصوصی جهت بهره برداری از ارگ تاریخی نهچیر مبارکه

آگهی دعوت عمومی از بخش خصوصی جهت بهره برداری از ارگ تاریخی نهچیر مبارکه


لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات