آغاز مطالعات شهر خلاق در شهرداری ارومیه

آغاز مطالعات شهر خلاق در شهرداری ارومیه

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه  اعلام کرد: مطالعات شهر خلاق در شهرداری ارومیه آغاز به کار کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  صادق حسین دوستی بیان کرد: با توجه به پتانسیل های موجود در شهر ارومیه می توان از بین چندین ویژگی و خصوصیت این شهر، یک مورد را انتخاب نموده و با سرمایه گذاری در همان زمینه ارومیه را شهری خلاق معرفی کرد.
وی خاطر نشان کرد : امروزه در راستای مدیریت بهتر شهری نیازمند تغییر و تحول در روش های مدیریت سنتی شهر هستیم و ایده های شهر خلاق ، شهر هوشمند و شهر کارآفرین می توانند در رسیدن به مدیریت بهتر و اصولی یاریگر شهرداری باشند .
وی با اشاره به  ارتباط بین شهر های خلاق، هوشمند و کارآفرین و تشریح تفاوت های موجود بین این شهر ها گفت :  طبق اولویت های تبیین شده توسط حوزه معاونت برنامه ریزی مقرر شد اداره پژوهش و خلاقیت در رابطه با شهر های فوق الذکر تحقیق نموده و نتایج حاصله در روزهای آتی به معاونت ارئه کند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات