بازدید شهردار و اعضای شورای شهر تبریز از پارک باغشمال

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر تبریز از پارک باغشمال

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات