کمیسیون های تخصصی به دور از حاشیه فعالیت کنند

کمیسیون های تخصصی به دور از حاشیه فعالیت کنند


رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: از کمیسیون های تخصصی به عنوان بازوان هیات مدیره انتظار می رود در حل مشکلات سازمان را یاری دهند و به دور از هرگونه حاشیه، موضوعات تخصصی را مورد پیگیری قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، مهندس امین مقومی در جلسه ای با حضور روسا و دبیران کمیسیون های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار داشت: افرادی که به عنوان اعضای کمیسیون های تخصصی سازمان از سوی هیات مدیره برگزیده شده اند، افراد با تجربه و مورد وثوق رشته خود هستند.

وی بیان داشت: از کمیسیون های تخصصی به عنوان بازوان هیات مدیره انتظار می رود در حل مشکلات سازمان را یاری دهند و به دور از هرگونه حاشیه موضوعات تخصصی را مورد پیگیری قرار دهند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: برگزاری جلسات فصلی بین گروه های تخصصی و با حضور هیات مدیره سازمان برای بررسی موضوعات مختلف ضروری به نظر می رسد که امیدواریم در این دوره بتوان جلسان هم اندیشی را برگزار کرد.

وی با اشاره به فعالیت های گروه های تخصصی در دوره های گذشته، ابراز داشت: برخی از گروه های تخصصی اقدامات و فعالیت های خوبی در گذشته داشته اند و تهیه و تدوین برخی از دستورالعمل ها و ، ضوابط و نظام نامه از سوی آنان به شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ارسال و در استانهای دیگر نیز ملاک عمل قرار گرفته است.

مقومی گفت: انتظار می رود به موضوعاتی که از سوی هیات مدیره سازمان برای اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون های تخصصی ارجاع داده می شود، در اسرع وقت پاسخ داده شود تا بتوان از این نظرها در تصمیم گیری ها بهره برد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از راه اندازی سایت جدید سازمان در روزهای آینده نیز خبر داد و افزود: در سایت جدید سازمان، پیش بینی فضایی برای برقراری ارتباطی دو سویه بین اعضا و کمیسیون های تخصصی دیده شده است.

در ادامه نیز تعدادی از روسا و دبیران کمیسیون های تخصصی به ارائه نظرها و پیشنهادهای خود پرداختند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات