موفقیت شهرداری شیراز در انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت

موفقیت شهرداری شیراز در انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات