فراخوان طراحی لوگو و تمبر «شیراز شهر دوستدار سالمند»

فراخوان طراحی لوگو و تمبر «شیراز شهر دوستدار سالمند»

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات