افزایش ظرفیت آبگذری نهر طبیعی علی خراط

مدیر امور منابع آب ورامین از افزایش ظرفیت نهر طبیعی علی خراط از طریق رفع تصرف حدود ۲۰۰ متر مربع از اراضی بستر این نهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد داودی" با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: طبق گزارش واحد آب های سطحی هنگام بازدید از منطقه پیشوا مشخص گردید شخصی مبادرت به خاکریزی و تخلیه کود حیوانی در داخل بستر و حریم نهر طبیعی علی خراط نموده که این اقدامات باعث انسداد و کاهش ظرفیت آبگذری نهر طبیعی مذکور را فراهم آورده بود.

وی افزود: لذا اقدامات غیر قانونی در محدوده نهر طبیعی به متخلف اعلام و پس از پیگیری های به عمل آمده و تهیه ادوات لازم از جمله یک دستگاه لودر، متخلف نسب به جمع آوری کودهای حیوانی و خاکریزی ها از داخل بستر و حریم نهر طبیعی علی خراط اقدام کرد.

مدیر امور منابع آب ورامین در پایان تصریح کرد: با این اقدام مساحتی در حدود ۲۰۰ متر مربع از بستر نهر طبیعی علی خراط در محدوده موصوف رفع تصرف و از ید متصرفان خارج شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات