لطف ا.. سیاهکالی مرادی نماینده مردم قزوین در بازدید از نیروگاه شهید رجایی؛ در تلاشیم با رایزینی با دولت سهمیه سوخت گاز نیروگاه ها را افزایش دهیم

لطف ا.. سیاهکالی مرادی نماینده مردم قزوین در بازدید از نیروگاه شهید رجایی؛ در تلاشیم با رایزینی با دولت سهمیه سوخت گاز نیروگاه ها را افزایش دهیم

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات